Szakrerületeink

INGATLANJOG

Ügyvédi irodánk kiemelt szakterülete az ingatlanfejlesztési, az ingatlanüzemeltetési és az ingatlan bérleti jog, amely területeken több mint tíz éve nyújtunk folyamatos jogi szolgáltatást több budapesti és vidéki bevásárlóközpont, kereskedelmi park, irodaház tulajdonosai, üzemeltetői részére. Irodánk ezernél is több kereskedelmi létesítmény, irodaház vonatkozásában látja el bérbeadók képviseletét, ugyanakkor hatékonyon látjuk el bérlők képviseletét is számos helyszínen.

A bérleti jogviszonyokkal összefüggésben ügyvédi irodánk igény szerint vállalja eseti bérleti szerződések, valamint komplex általános szerződési feltételek előkészítését, továbbá átfogó szerződéses konstrukciók kidolgozását egyaránt; operatívan részt vesz a szerződéskötést megelőző ajánlati, kiválasztási eljárásokban és közreműködik a szerződéses feltételek kialakításának tárgyalásai során. Szakvéleményeinkkel, állásfoglalásainkkal segítjük ügyfeleinket a szerződések teljesítése és végrehajtása, valamint a vitás helyzetek rendezése folyamatában. Ügyfeleink részére teljes körű kintlévőség kezelést végzünk, továbbá mind bérlői, mind bérbeadói képviseletet ellátunk rendes és választottbíróság előtti eljárásokban egyaránt.

Az ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódóan az infrastruktúra üzemeltetéstől a műszaki üzemeltetésen és garancia menedzsmenten át a marketingtevékenységig, egyedi vállalkozási- és megbízási szerződések szerkesztésétől teljes körű létesítményüzemeltetési szerződések és atipikus megállapodások elkészítéséig állunk ügyfeleink rendelkezésére, valamint hatóságok előtti képviseletet is ellátunk.

MUNKAJOG

Ügyfeleink számára teljes körű jogi tanácsadást nyújtunk munkaügyi kérdésekben. Elkészítjük a munkaszerződéseket, munkaköri leírásokat, valamint a munkaviszonyhoz, a megbízó munkaszervezetéhez kapcsolódó egyéb okiratokat, szabályzatokat. Speciális munkakörökre egyedi magatartási és felelősségi szabályokat dolgozunk ki. Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalással és operatív közreműködéssel segítjük ügyfeleinket.

Munkaügyi jogvitákban mind munkáltatói mind munkavállalói oldalon ellátunk ügyfélképviseletet, különösen a munkaviszony megszűnésével, munkaviszonnyal kapcsolatos elszámolással, illetve munkaviszonyból eredő kártérítési és felelősségi jogvitákkal összefüggésben.

TÁRSASÁGI ÉS CÉGJOG

Irodánk az egyszerű céglapítástól a vállalatfelvásárlásig teljes körű társasági és cégjogi szolgáltatást nyújt.

Az optimális cégstruktúra kialakítását munkatársaink jogi állásfoglalásokkal, tanácsokkal, elemzésekkel segítik; egyúttal részt veszünk a kívánt szerkezet létrehozásához szükséges okiratok szerkesztésében, illetve megállapodások megkötésénél. Az iroda ellátja a társasági formaváltásokkal, az átalakulási eljárások bármely formájával, tőkeszerkezetet érintő változásokkal, valamint részvénykibocsátással kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatos valamennyi jogi teendőt és ügyintézést.

Ügyfeleink elégedettségét jelzi, hogy a közreműködésünkkel alapított társaságok átalakításával, illetve társasági- és cégjogi ügyeinek intézésével, a működés során szükségessé váló változásbejegyzésekkel jellemzően újra és újra irodánkat bízzák meg visszatérő ügyfeleink. Irodánk rendelkezik az elektronikus cégeljárás gyors és hatékony lebonyolítását segítő valamennyi tárgyi és személyi feltétellel.

A cégjogi ügyekhez kapcsolódóan irodánk képviseletet vállal felszámolási, végelszámolási és csődeljárásokban is.

PÉNZÜGYI JOG

Irodánk jogi tanácsadást nyújt pénz- és tőkepiaci műveletekkel kapcsolatosan; egyúttal ügyfélképviseletet lát el hatóság előtti alapítási, engedélyezési eljárásokban. Részt veszünk részvények kibocsátására és előállítására irányuló eljárásokban is.

Lakossági és vállalati ügyfeleink felkérésére egyaránt közreműködünk kölcsönügyletek lebonyolításában, hitelszerződések és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki rendszerek kidolgozásában, felülvizsgálatában, jogi átvilágításban, kockázatelemzésben, szerződéskötésekben.

PERJOG

Irodánk bármely jogvita esetén elsődlegesen arra törekszik, hogy ügyfeleinek békés megegyezését segítse elő, amely törekvés számos esetben vezet eredményre, ügyfeleink megelégedésére. Ugyanakkor azon esetekben, amikor a szemben álló felek peren kívüli megállapodása nem lehetséges, hatékonyan látjuk el ügyfeleink peres képviseletét rendes bíróság és választottbíróság előtti eljárásokban egyaránt.

A jogviták rendezésében elért eredményeinket az iroda munkatársainak szakmai felkészültségén és határozottságán túl annak is köszönhetjük, hogy minden ügyben kompromisszumok nélküli alapossággal előzetes elemzést végzünk a kockázatok, illetve várható végkimenetelek feltárása, prognosztizálása érdekében, és ügyfeleinket jogi állásfoglalásunkkal már korai szakaszban hozzásegítjük a jogvita rendezésére legoptimálisabb megoldás kiválasztásában.

Peres képviseletet nem csak az ingatlanjoghoz, társasági és cégjoghoz és a munkajoghoz, mint kiemelt szakterületeinkhez tartozó ügyekben, de a polgári jog szinte minden területén ellátunk, különösen kártérítési és szerződések teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyekben. Nemperes eljárásokban, valamint közigazgatási jogorvoslati eljárásokban és közigazgatási határozatok felülvizsgálatára irányuló peres eljárásokban szintén hatékonyan képviseljük ügyfeleink érdekeit.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

Az iroda szerzői jogi, szabadalmi és védjegy ügyekben jogi tanácsadással, a szükséges okiratok szerkesztésével, valamint hazai és külföldi szervezetek, hatóságok előtti képviseleti tevékenységgel áll ügyfelei rendelkezésére.

Az IT jog, mint dinamikusan fejlődő jogterület számos kérdésében jogi tanácsadást nyújtunk, általános szerződési feltételeket, fogyasztói szerződéseket készítünk, (különösen a CRM és a szoftverfejlesztés területén működő vállalkozások számára,) valamint eljárunk domain ügyekben.

Kapcsolódó jogterületként adatvédelmi kérdésekben állásfoglalásokkal, adatvédelmi szabályzatok és eljárások kidolgozásával, hatóság előtti képviselettel segítjük ügyfeleinket. Sajtótermék alapításával, kiadásával kapcsolatos ügyekben úgyszintén nyújtunk jogi szolgáltatásokat.

https://www.madarestarsa.com/wp-content/uploads/2021/02/logo.png
1062 Budapest, Váci út 1-3., Westend Office Building, “B” torony, I. emelet
+36 1 374 – 6557
+36 1 374 – 6558

INFORMÁCIÓ

Madar és Társa Ügyvédi Iroda Copyright © 2021